D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_335_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Milner Alfréd, a fokföldi angol gyarmat kormányzója
B e s o r o l á s i   c í m : Milner Alfréd, a fokföldi angol gyarmat kormányzója
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 40. sz. (1899. október 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormányzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Milner, Alfred (1854-1925)
V I A F I d : 37052876
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Milner Alfréd, a fokföldi angol gyarmat kormányzója.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alfred Milner (gyakran: Lord Milner) brit katona, Cape kolónia és Transvaal kormányzója. Tanulmányai után Afrikában végzett munkát, és Cape Kolónia kormányzója lett (1897-1901). A búr háborúban ő irányította a kolónia csapatait, és több csatában is részt vett. Kormányzása idején Dél-Afrikában megjelentek a koncentrációs táborok, amelybe az elfogott búrokat illetve nőket és gyerekeket hurcoltak. Ezekben a táborokban több mint 27 000 búr civil, és 14 000 fekete vesztette életét a második búr háború alatt. Rövid időn belül leköszönt posztjáról, 1901. március 6.-án. Milner hozzájárult a békekötésekhez is. 1902-től ő lett a két búr köztársaság (Oranje, és Transvaal) kormányzója is. Kormányzósága alatt a kolóniák egyesítésével próbálkozott. Ezenkívül még célja volt Afrika fejlődése, és törvényekkel próbálta meg fejleszteni az államokat. Milner a műveltség terén is sokat fejlesztett, 3 főbb iskolát nyitott. 2 általános iskolát fiúknak és lányoknak, valamint egy középiskolát fiúknak. Ezek az intézmények mind Potchefstroom városában találhatók. 1905-ben aztán befejezte a politizálást Afrikában, és visszatért Angliába (1906-ban). 1916-ban a brit parlament tagja volt, és támogatta David Lloyd George programjait. Ennek köszönhetően a háború utolsó évében hadügyminiszettér nevezték ki, amely posztot 1919-ig őrizte meg. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Afrika politikai térképe : államok és gyarmatok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 604x699 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn