D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 026.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/000300/000399/026_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Katasztrófavédelem
B e s o r o l á s i   c í m : Katasztrófavédelem
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : V. Gabriella
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-26
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Árvíz 2010.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : árvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyópart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2010
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Felsődobsza
G e o N a m e s I d : 720900
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Katasztrófavédelem
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : V. Gabriella: Katasztrófavédelem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2048x1536 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella