D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_037_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Zichy Géza Roland mester czímű új operájából
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Zichy Géza Roland mester czímű új operájából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Paur Géza fényképei
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Ney Dávid (Levelesol, Roland fegyvernöke)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 4. sz. (1899. január 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színházi fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerepkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ney Dávid (1842-1905)
V I A F I d : 176872597
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : operaénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Zichy Géza Roland mester czímű új operájából. - Paur Géza fényképei.
Ney Dávid (Levelesol, Roland fegyvernöke).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ney Dávid magyar operaénekes (basszbariton). Szabólegény volt, majd 19 éves korában katona lett. Énekelni katonatársai rábeszélésére kezdett tanulni Olaszországban, ahol frontszolgálatot teljesített. Leszerelése után Bécsben, a Carltheaterben énekelt. Ezután Győrben telepedett le, ahol elsősorban népszínművekben énekelt. 1874-ben szerződött a Nemzeti Színház operakórusába, de hamarosan magánénekesként alkalmazták. Rendkívül rövid idő alatt kiemelkedően sikeressé vált, az 1884-ben nyílt Operaház vezető művésze lett, és tagja maradt egészen haláláig. Híres volt nagy terjedelmű, érzékeny baritonjáról, meggyőző színpadi játékáról és művész kultúrájáról. Szinte bármilyen, hangjához illő szerepkörben otthonosan mozgott, az utókor emlékezetesnek tartja Wagner-alakításait, például Hans Sachsot A nürnbergi mesterdalnokokban, vagy Wotant A Nibelung gyűrűje első három operájában, de kiváló volt Sarastróként Mozart Varázsfuvolájában, valamint Erkel Ferenc Petur bánja szerepében a Bánk bánban és az ugyancsak Erkel-opera, az István király címszerepében is. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Zichy Géza Roland mester czímű új operájából : Paur Géza fényképei. Takáts Mihály (Damoiseau hadnagy)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 455x718 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn