D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : alter_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Divatkép Alter és Kiss udvari szállítók női divatterméből
B e s o r o l á s i   c í m : Divatkép Alter és Kiss udvari szállítók női divatterméből
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-12-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2007-02
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1875
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Divatkép Alter és Kiss udvari szállítók női divatterméből
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [1874-1875]
T e c h n i k a : színes rajz
L e l ő h e l y : Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
T í p u s : kép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divatlap
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Budapesti Bazárra
előfizethetni (Gránátos-utcza szervitákháza)
félévre 5 ft, negyedévre 2 ft. 50 kr.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Bazár Divatképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Divatkép Keller és Zsitvay udvari szállítók női divatterméből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2722x3628 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos László