D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3983931609_a4aa1deda0_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : The Old Synagogue, Szeged
B e s o r o l á s i   c í m : Old Synagogue, Szeged
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Lipovszky
U t ó n é v : Henrik
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Lipovszky
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-18
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-10-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zsinagóga
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neoklasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szegedi Régi Zsinagóga épületét a Lipovszky , Herik és József tervezték. Az építési munkálatok 1837-ben kezdődtek meg, és hat évvel később 1843. május 19-én fel is lett avatva Schwab (Löw) Arszlán főrabbi által, aki mellesleg azt mondta, hogy az ország akkori legszebb zsinagógája a szegedi. Régi Zsinagóga Szeged 6722 Szeged, Hajnóczy utca 12 - Régi Zsinagóga Email cím [Email címet mutat...] Telefonszám +3662 [Számot mutat..] Webcím http://www.thealter.hu Régi Zsinagóga információk A szegedi Régi Zsinagóga épületét a Lipovszky , Herik és József tervezték. Az építési munkálatok 1837-ben kezdődtek meg, és hat évvel később 1843. május 19-én fel is lett avatva Schwab (Löw) Arszlán főrabbi által, aki mellesleg azt mondta, hogy az ország akkori legszebb zsinagógája a szegedi. A szegedi Régi Zsinagóga története A zsidók végleges letelepedését II. József 1781-ben hozott rendelete tette lehetővé. A zsidóvallásúak az első templomukat már 1805-ban megépítették, így a Régi Zsinagóga már a második volt a sorban. A zsinagóga Hajnóczy utca felöli oldalán, egy megkopott tábla mutatja az 1879-es Tiszai árvíz 806 centiméteres vízszintjét, magyar illetve héber nyelven. Ne felejtsük el, hogy Szegedet az árvíz után feltöltötték, tehát az akkori utcaszint 180 centiméterrel alacsonyabb volt. A zsinagóga oldalán egy 1924-ben elhelyezett fehér, márványlap emléktáblával emlékeznek meg az első világháborúban elesett szegedi zsidó vallású katonákról. Az emlékmű héber nyelvű verseit Löw Immánuel írta. A szép háromhajós épület elég sokáig magára volt hagyva, azonban a felújítási munkálatok után már a kultúra, a színház játsza a zsinagóga falai között a főszerepet. A Régi Zsinagógában színházi központ működik A Régi Zsinagóga épülete manapság a Magyarországi Alternatív Színházi Központnak, ismertebb néven a MASZK-nak biztosít színteret. Az egyesület 1991-ben alakult meg és 1992 óta hazsnálja a kultúra terjesztésére a Régi Zsinagógát. Az egyik legkiemelkedőbb rendezvényük az évente megrendezett THEALTER Fesztivál, amely a szabad színházak nemzetközi találkozója. Ekkor a Régi Zsinagóga falai között a színházimádó izgalmas és változatos előadások sorát tapsolhatja vissza. A MASZK eszméje, hogy "épített örökség és művelt kultúra nagy találkozása a Régi Zsinagóga" (Forrás: http://szeged.varosom.hu/latnivalok/vallasi-epuletek/Regi-Zsinagoga.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csuhai István: The Beautiful Hungarian Art Nouveau - Reök Palace, Szeged [ A gyönyörű magyar új művészet - a Reök palota, Szeged]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3008x2000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer