D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2359624262_2eeb17f5fb_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Révész Power Plant
B e s o r o l á s i   c í m : Révész Power Plant
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-02-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Villamosenergia ipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : erőmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Duna
G e o N a m e s I d : 2349864
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Not in a suburban area, as it is expected, but in the matter of fact centre of the city, facing Margitsziget over River Danube; nevertheless one of the most popular recent housing estate is under construction next to it.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Budapesti Erőmű száz éve vesz részt a főváros energiaellátásában. Legrégebbi erőművünk 1906-ban épült a Révész utcában, amit 1910-ben az újpesti, majd 1914-ben a Kelenföldi Erőmű követett. Ezek mindegyike hosszú évtizedeken keresztül széntüzeléssel működött. Budapesten 1953-ban indult meg a távhőellátás. A növekvő igények miatt az 1960-as évek elején újabb erőműveket építettünk Angyalföldön, Kispesten és Kőbányán. A technológia korszerűsítése során megjelentek az ellennyomású- és fűtőturbinák, a szenet felváltotta a fűtőolaj és a földgáz. (Forrás: http://www.budapestieromu.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5&lang=hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marcsaa: Mátrai erőmű
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2048x1536 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer