D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2228339895_28da0e1bb8_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Stadium Detail
B e s o r o l á s i   c í m : Stadium Detail
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-01-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sport általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : stadion
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportlétesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nézőtér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : This one goes back to the full view of Népstadion/Ferenc Puskás Stadium, but since my favourite detail, the leaning start-line of the 1500m runners on the track which seems to be a technical fault here, hasn't been displayed on that one, I uploaded this, as well.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Puskás Ferenc Stadion Európa egyik legnagyobb stadionja, egy a világ stadionjairól készült listán a huszonkettedik helyet foglalja el. A létesítményt egészen 2002-ig Népstadion néven ismerhettük, ekkor nevezték át a legendás magyar labdarúgóról Puskás Ferenc Stadionnak. A Népstadiom építése 1948. július 13-án kezdõdött el, 1953. augusztus 20-án fejezõdött be. Elsõ igazgatója a kalapácsvetõ olimpiai bajnok, Németh Imre lett. A stadion számos nagy sportesemény színhelye volt, ilyen volt többek között az 1954-es Fõiskolai Világbajnokság, vagy ugyanebben az évben rendezett 7: 1-es magyar gyõzelemmel végzõdött magyar-angol labdarúgó mérkõzés. A Puskás Ferenc Stadion harminc méter magas, négyszáz méter hosszú és ötven méter széles, betonlelátója tizennyolc hatalmas pilléren nyugszik. A jelentõs hazai sportesemények mellett a stadionban számos kulturális rendezvényt, megakoncerteket (The Rolling Stones, George Michael) is rendeznek. Az 1990-es években az építmény felújítása során megerõsítették a felsõ lelátó szerkezetét, s lefedték a sajtópáholyt. A stadion mai befogadóképessége eléri a 75000 fõt.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csuhai István: Népstadion/Ferenc Puskás Stadium, Budapest [Népstadion, Puskás Ferenc Stadion Budapesten]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1536x2048 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer