D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 10031.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/003800/003829/10031_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A függetlenségi nyilatkozat kimondása az Independence-Hallban Philadelphiában, 1776. julius 4
B e s o r o l á s i   c í m : Függetlenségi nyilatkozat kimondása az Independence-Hallban Philadelphiában, 1776. julius 4
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : H. S. SADD. aczélmetszete után
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Az eredeti festményt John Trumbull (1756–1843) festette.
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-05-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 1999-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes világtörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes világtörténet CD-ROM
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 1998
E r e d e t i   I S B N : 963 85923 0 3
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai gyűlés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : újkor
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Amerikai Egyesült Államok
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Philadelphia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A függetlenségi nyilatkozat kimondása az Independence-Hallban Philadelphiában, 1776. julius 4.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (Jobbról balra haladva) Phil. Livingston, Thomas McKean, Edward Rutledge, John Dickinson, Geo. Read, Hancock, Thompson, Oliver Wolcott, Williams Huntington, John Witherspoon, Francis Lewis, Thomas Nelson jr., Benj. Franklin, Th. Jefferson, Rob. Livingston, Roger Sherman, John Adams, Fra. Hopkinson, Abraham Clark, James Wilson, Geo. Walton, Joseph Hewes, William Hooper, Rob. Treat Paine, Clymer, Gerry, Ellery, Rush, Hopkins, Willing, Robert Morris, Charles Carroll, Middleton, Heyward jr., George Clinton, Floyd, Sam. Adams, Morris, Lee, Rich. Stockton, Samuel Chase, William Paca, Benj. Harrison, Thom. Lynch jr., Josiah Bartlett, William Whipple, George Wythe.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy képes világtörténet : Anglia belső viszonyai. A személyes uralom. Wilkes. Junius levelei
F O R M Á T U M 
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1158x763 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 250 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer