D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_400_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fürdő a tenger felől nézve, a József-főherczeg-szállodával, kioszkkal és fürdőházzal
B e s o r o l á s i   c í m : Fürdő a tenger felől nézve, a József-főherczeg-szállodával, kioszkkal és fürdőházzal
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Cirkvenicából
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 42. sz. (1895. október 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : üdülőhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengerpart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fürdőhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szálloda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Crikvenica
G e o N a m e s I d : 3202507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fürdő a tenger felől nézve, a József-főherczeg-szállodával, kioszkkal és fürdőházzal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Cirkvenica.
Fiumétól délnek néhány kilométernyire, a horvát tengerparton, tehát magyar területen, a Quarnero legjobban védett és legfestőibb vidékén fekszik Cirkvenica tengerparti község.
A lapok hirrovatában mind gyakrabban találkozunk ennek a bájos, olasz stylben épült tengerparti városkának nevével. Miniszterek, főurak, magyar és külföldi előkelőségek, az orvosi kar legkitünőbbjei, mind gyakrabban keresik fel e páratlan klimatikus gyógyhelyet, az első magyar tengeri fürdőt. A fürdő felfedezője és védnöke, József főherczeg, hónapokig lakott ott s néhány hónapi ott tartózkodás után megerősödve, a legkitünőbb egészségben, teljesen felüdülve hagyta el Cirkvenicát.
A magyar orvosi kar kitűnőségei felismertek a fürdő és gyógyhely nagy jelentőségét és seregestül küldötték betegeiket Cirkvenicába, s maga a fenséges pártfogó, József főherczeg, a történelmi nevezetességű Frangepán-kolostorból nagyszabású szanatóriumot létesített honvédtisztek részére.
Ma már Cirkvenica a világfürdők sorába emelkedett. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 30.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Crikvenica város Horvátországban Primorsko-goranska megyében.
Fiumétól 31 km-re délkeletre a Krk-szigetet a horvát tengerpattól elválasztó Vinodoli-csatorna partján fekszik.
Crikvenicában található Horvátország legnagyobb kikötője, mely Közép-Horvátország és Közép-Európa egyes részeinek legközelebbi tengeri kijáratként szolgál.
Crikvenica, mint városi önkormányzat magában foglalja (északról délre haladva) Jadranovo-t, Dramalj-t, Crikvenicát és Selcét.
Neve a horvát crkva (= templom) főnévből való és régi pálos templomára és kolostorára utal. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Crikvenica
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cirkvenica város és kikötője : Képek Cirkvenicából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 843x600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella