D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_384_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pécsi új színház
B e s o r o l á s i   c í m : Pécsi új színház
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zelesny
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1913
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Lang
U t ó n é v : Adolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Láng Adolf
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1913
V I A F I d : 84361593
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Steinhardt
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1928
V I A F I d : 304374652
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 40. sz. (1895. október 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bejárat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eklektika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pécsi új színház.
Zelesny Károly fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A pécsi új színház
Pécs városának régebben disztelen szinházépülete volt, melynek gyenge szerkezete nem tudott ellentállani az idő vasfogának s helyére a királyi tábla épületét építették. Ezután ideiglenesen - mintegy hat éven át - fabódéban áldoztak Thaliának. Időközben a város hazafias közönsége a polgármester lelkes buzdításának eredményeként pályázatot hirdetett az újonnan építendő szinházpalota terveire. A beérkezett pályatervek közül a biráló bizottság Steinhardt és Láng építészek tervét jutalmazta első díjjal, s a kivitellel is őket bizták meg. 1893 tavaszán fogtak hozzá a pályanyertes tervezet megvalósításához a tervező építészek művezetése alatt. Az épület immár készen áll; most október 5-én adták át ünnepélyesen rendeltetésének.
Az új szinház a Király-utczában épült, teljesen szabad téren, a volt katonai barak-kórház helyén. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 6.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Pécsi Nemzeti Színház 1895. október 5-én nyitotta meg kapuit a műkedvelők előtt a Bánk bán című darabbal. Az épület 90 évig szolgálta Pécs és a térség színház szerető közönségét, de életveszélyessé vált. Az 5 éven át, tartó felújításnak köszönhetően (1986-tól-1991-ig), korszerű, több szín megjelenítésére alkalmas forgószínpadot, új fény-, hang-, és videórendszert szereltek be, valamint egy 4 részben süllyedő zenei árkot is kapott. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Pécsi Nemzeti Színház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lang, Adolf, Steinhard Antal: A Pécsi Nemzeti Színház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1043x1287 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella