D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_318_h.jpg
C Í M 
F ő c í m : Oroszlánfóka
B e s o r o l á s i   c í m : Oroszlánfóka
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a budapesti állatkertből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 32. sz. (1895. augusztus 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oroszlánfóka
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fülesfókaféle
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ragadozó emlős
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : úszólábú
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gondozó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : medence
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkert
 M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Oroszlánfóka.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezuttal képekben mutatjuk be az állatkert néhány nevezetesebb lakóját a - sok közül.
...
A nagy ragadozók szomszédságában valami éles, mérges hang üti meg az ember fülét. Nem soká kell keresni hogy mi az, mert rendszerint egész sereg gyerek ugrándoz, nevetgél azon a tájon. Ott van a fóka-medencze, abban ordítozik a csodálatos oroszlánfóka. Boszantja, hogy mit tudnak rajta egész nap bámulni. Le-lebukik perczekre a vízbe, de a gyermeksereg rendületlenül vár, míg ismét kiüti a fejét. Erre aztán még jobban megharagszik a fóka s hatalmas uszonyaival tele csapja vízzel a gyermekek szemét, száját, a minek azok roppantul örülnek. A fóka aztán látván, hogy sehogysem boldogul, utoljára felmászik a medenczéjében levő emelvényre s torka teljességéből ott ordítozik, míg meg nem unja, mert a gyermekek ugyan nem unják meg. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 11.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fülesfókafélék (Otariidae) a ragadozók rendjének egy családja. Uszonyaik nagyok és erősek, de a valódi fókáknál kevésbé alkalmazkodtak a vízi életmódhoz. Mint nevük is mutatja, van fülkagylójuk. Hátsó úszólábaikat maguk alá tudják hajlítani, ezért a szárazföldön az emlősök többségéhez hasonlóan négy lábon járnak. A hímek heréi a hasüregen kívül, herezacskóban helyezkednek el.
A fülesfókafélék tagjai az Atlanti- és a Csendes-óceán partvidékén sokfelé megtalálhatóak, az Indiai-óceán területén azonban csak Ausztrália délnyugati-partjainál élnek. Nagytestű tengeri ragadozók.
Háremekben élnek, melyek szaporodási időszakban népes kolóniákká gyűlnek össze. Elsősorban halakkal, lábasfejűekkel és rákokkal táplálkoznak.
Mintegy 7 nem és 14 ma élő faj tartozik a családba. (Forrás:Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Fülesfókafélék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Fővárosi Állat- és Növénykert
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mohácsi Elvira: fóka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 878x587 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella