D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 22505827.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pápa - templom
B e s o r o l á s i   c í m : Pápa - templom
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Gyöngyi
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Wittwer
U t ó n é v : Márton Athanáz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1667-1732
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-25
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-05-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2008-05-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus egyház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bencések
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
 M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : műemlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1737-1742
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Pápa
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pápa város Veszprém megyében, a Pápai kistérségben. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt volt pálos, majd bencés templom 1737 és 1742 között épült barokk stlíusban. A templomot valószínűleg Witwer Atanáz győri karmelita tervezte. A mostani helyén pálos templom állott, melyet 1638-ban emeltek. Ennek helyén építtette Acsády Ádám megbízásából Dubniczay István kanonok a mai barokk épületet 1737 és 42 között. II. József 1786-ban feloszlatta a pálos rendet, a templomot 1805-ben kapták meg a bencések. Az épület bejárata felett helyezték el Acsády püspök címerét. Az előcsarnokban egy nagyméretű fafeszület látható, az úgynevezett szerecsen Krisztus; a XVII. századból való, talán spanyol alkotás. A templom nagy értéke a gyönyörű, gazdagon faragott rokokó főoltár. A czestochovai Máriát ábrázoló oltárkép felett a Szentháromság faragott csoportja lebeg. Szent Péter és Szent Pál szobrát láthatjuk még az oltáron. Rokokó a szószék, és a négy mellékoltár, melyeknek képei a XVIII. századból valók. A padok pálos szerzetes-fafaragó munkái. A mennyezetfreskókat Herz Dávid festette 1868-ban. A sekrestyében díszes, faragott barokk szekrény áll. Rendkívül formagazdag a kórus az áttört, faragott, aranyozott rácsozattal és a puttókkal díszített rokokó orgonaszekrénnyel. A templom alatti kriptában nyugszik az építtető Acsády Ádám veszprémi püspök is a néhai szerzetesek között. (Forrás: vendegvaro.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bencés templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1913x1595 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn