D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 19453557.jpg
C Í M 
F ő c í m : Debreczenyi Gyula esperes emléktáblája
B e s o r o l á s i   c í m : Debreczenyi Gyula esperes emléktáblája
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-02-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-02-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fafaragás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esperes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Debreczenyi Gyula (1883-1936)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Badacsonytördemic
G e o N a m e s I d : 3055728
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Badacsonytördemic község Veszprém megyében, a Tapolcai kistérségben. A település a badacsonyi borvidék része. Lakói a szőlőtermesztés és bortermelés mellett főként idegenforgalomból élnek. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Debreczenyi Gyula plébános. Pappá szentelték 1905. máj. 26-án. Első káplán Lesencetomajon 1905. júl. 27-től. Zsinati vizsgát tett 1913. szept. 23-án. Kisegítő, ideiglenes admin. Zsiden 1917-18-ban, ismét káplán Lesencetomajon 1918-tól. Plébános Nemestördemicen 1920. jan. 1-től. Nemestördemicen restauráltatta a plébánialakot, minden községben tanítói állást szervezett, Szigligeten 1, Nemestördemicen 4 tantermes iskolát építtetett. Neki köszönhető nagy részben az utca kövezése, a szigligeti balatoni műút, a kikötő, az Eger-víz lecsapolása, a kápláni állás szervezése, a kápláni lakás építése, a Hangya Fogyasztási és Hitelszövetkezet létesítése. Munkásságának elismeréséül Rott Nándor püspök 1934-ben tb. esperesi címmel tüntette ki. (Forrás: szalezianum.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lakat Imre: Debreczenyi Gyula esperes szobra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1203x1604 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn