D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_283_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Horgászás
B e s o r o l á s i   c í m : Horgászás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Új divatú vízi mulatság - Fölfujható gummi-csónakkal
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 28. sz. (1895. julius 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Szabadidős sportok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : horgászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hobbi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gumi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csónak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Egyesült Államok
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Horgászás. Új divatú vízi mulatság - Fölfujható gummi-csónakkal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az amerikai Egyesült-Államokban egy Layman nevű mérnök nemrégiben egy olyan érdekes készüléket talált föl, melynek segélyével az ember, ha kedve tartja, a kétéltűek közé sorakozhatik, mert oly biztosan időzhet vele a vizen, mint akár a szárazon. A készülék egy tojásdad alakú kaucsuk csónak, melynek a fenekéből a közepén két nadrágszár alakú s teljesen vízálló nyúlvány függ alá. A csónak alakja azonban csak akkor fejlődik ki, ha a több rendbeli csővé alakított felső részt fölfújják, a mi igen kevés fáradsággal jár. Fölfúvás előtt az egész készülék egy bő nadrághoz hasonlít s kényelmesen összehajtogatható, mikor is akár tokban, akár tok nélkül könnyen hordozható, mivel az egész csak 7 kilogrammnyi súlyú. Ha valaki ebbe a két bő nadrágszárba beledugja a lábait s a rajta levő kötelékekkel a derekához erősiti, a csónak fölfújt vastag karimája a dereka tájáig ér föl. Így nekiöltözve bátran begázolhat a vízbe, mely azonnal hátára veszi, mihelyt a kis csónak feneke vizet ér. Ettől kezdve nem lábal a benn ülő, hanem csak evez a lábaival, avagy nyugodtan megül egy helyben, s avval előveszi vadász puskáját vagy halászhorgát, mert a kezei teljesen szabadok, és elkezd kényelmesen vadászni, vagy horgászni. A csónak a beleköltözködött férfin vagy nőn kivül még egy gyermeket is megbír; ezért, a ki a gyermekét is mulattatni akarja, azt egyszerűen az ölébe ülteti s úgy lesnek, vagy halászgatnak kettecskén. A készülék oly erős anyagú és oly biztos, hogy sem fölfordulástól, sem elmerüléstől nem lehet benne félni. Még a vihar elől is hamar el lehet benne menekülni. Az új eszköz nemcsak szórakozásra, hanem a mentők részére is igen alkalmas. A mint megismerték, azonnal használatba is vették, kivált a tenger- és tóparti úribb lakosok, s most, mint képeink is mutatják, csoportonként lehet látni ilyen új divatú vízi vadászokat és horgászókat tengerben és tavakon, de természetesen csak a partok közelében. A nagy vízimadarak fészkéhez hasonló készüléket a föltalálójáról Layman csónaka néven nevezik. Magyarul talán gázló csónak lehetne a neve. A készülék előállítására már gyárat is rendeztek be New-Yorkban. A gyár részvénytársaságának a neve: International Pneumatic Boat Company (851 Broadway, New-York). Az új eszköz árát illetőleg még nincsen értesülésünk. Hogy igen olcsó nem lehet, az onnan gondolható, hogy mind az anyagnak, mind az elkészítésnek igen kitűnőnek kell lenni. [FORRÁS: Vasárnapi Újság http://epa.oszk.hu/00000/00030/02159/pdf/02159.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A patak élete. - A horgász
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 816x529 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow