D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 17310187_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Klagenfurt Minimondus - Magyar híres épület (Halászbástya)
B e s o r o l á s i   c í m : Klagenfurt Minimondus - Magyar híres épület (Halászbástya)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Gyöngyi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-10
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-12-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2008-07-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : makett
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Klagenfurt
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az osztrák Minimundus Klagenfurt mellett található. A miniatűr játékvárosok (Minimundus) divatja az 1960-as évek elején kezdődött. Hollandiában a Hága melletti Madurodamban építették meg az első ilyen parányi várost, egy fiatal tiszt emlékére, akit Geroge Madurónak hívtak, és aki a II. világháborúban halt meg. Főként Hollandia épületeit készítették el, szakszerű, és élethű kicsinyítésben. Miniváros van Dániában is, Billundban, a világhíres Lego játékcég gyára mellett. Az osztrák Minimundus egészen más: legnagyobb erénye, hogy nemcsak Ausztria, hanem az egész világ híres épületei megtalálhatók 1:25 arányban lekicsinyítve. Több mint másfélszáz épület makettje látható. Ez Klagenfurt egyik büszkesége. Szlogenje: "Piciny világ a Wörthi-tó partján", németül: Kleine Welt am Wörthersee. Nem messze a bejárattól látható a New York-i Szabadság-szobor, közelében a Fehér Ház. Láthatók többek között: Pisai ferde torony, Párizsi diadalív, Eiffel-torony, Londoni Tower, Velencei harangtorony, egy Loire menti kastély, az isztambuli Kék Mecset, a Tádzs Mahal, a bécsi Stefansdom, Schönbrunni kastély, Belvedere, a Práter óriáskereke, a budai Halászbástya. Több zenés rendezvénynek is színhelye. A Minimundus áprilistól október végéig üzemel. Minden évben valamilyen új épülettel várják a rendezők az idelátogatókat. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51: Mini-Magyarország makettpark - A Szegedi Dóm
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2002x1609 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn