D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 5445370469_d4a0059e4d_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szabadtéri színpad a kilövőállásban
B e s o r o l á s i   c í m : Szabadtéri színpad a kilövőállásban
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Andrási
U t ó n é v : Zsolt
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : AZso
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-02-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : védelmi építmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színpad
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabadtéri színház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zsámbék
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2006.januárjától egyesületünk kezelésébe került a Zsámbék külterületén 7/02-es helyrajziszám alatt található 15hektáros egykor titkos, régi rakétabázis, melyet a Magyar Államkincstárral kötött szerződés értelmében kulturális célú hasznosításra megkaptuk. Az objektumot 2005.augusztus 18-án ünnepélyes keretek közt 20.századi védett műemlékké nyilváníttatuk.
2006.szeptember 22-én megnyitottuk a Hadtörténeti Múzeum filiáléjaként működő "Földi Telepítésű Magyar Légvédelem Fegyvernemi Múzeumát", mely hazánk egyetlen tematikus gyűjteménye. (Forrás: http://www.zsambekinyariszinhaz.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Andrási Zsolt: Szu-27 panorámakép
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zsámbéki Színházi Bázis
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x356 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán