D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1882_Page_048_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az északi földgömb időjárási térképe 1878 júliusában
B e s o r o l á s i   c í m : Északi földgömb időjárási térképe 1878 júliusában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : a washingtoni időjelző intézet kiadása
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 29. évf. 6. sz. (1882. február 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Biofizika, környezeti fizika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : meteorológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : időjárás-jelentés
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : légnyomás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1878
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Arktisz
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az olvasó különféle görbe vonalakat lát e kártyán, melyek különösen az Európa és Amerika között elterülő atlanti-óczeán fölött igen jellemzetesek. Ezek az izobár-vonalak. Minden vonal mellett egy szám is olvasható. Legbelül áll: 3030 és 769˙6, e szám azt jelenti, hogy mind azokon a helyeken, a melyeken ez a görbe vonal keresztül halad, a légsulymérő 30˙30 angol hüvelyk, vagyis 769˙6 milliméter magasságot mutatott. Kilyebb egy vonal 30˙20 és 767˙1 számmal azt jelenti, hogy e helyeken 30˙20 hüvelyk vagyis 767.1 milliméter volt a barométer állása. És igy tovább. Mint ezen ábrából látni, a mondott időben legnagyobb volt a levegő nyomása az északi szélesség 30-40 foka s a nyugati hosszúságnak szintén 30-40 foka között, ellenben ettől mindenfelé a nyomás egyre jobban és jobban kisebbedett." (FORRÁS: http://epa.oszk.hu/00000/00030/01457/pdf/01457.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Meteorológiai intézet a Washington-hegyen Észak-Amerikában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2512x2496 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow