D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 9493449_b665d1a38c6f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hódmezővásárhely - Szent István római katolikus templom
B e s o r o l á s i   c í m : Hódmezővásárhely - Szent István római katolikus templom
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hmvh 04
M i n ő s í t ő : eredeti cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lev53
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Fábián
U t ó n é v : Gáspár
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1885-1953
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-07-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : római katolikus egyház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modern művészet
 M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1935-1938
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Belvárosi rk.templom
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Szent István király tiszteletére szentelt templom az ókeresztény bazilikastílus felidézésével épült 1935-1938 között Fábián Gáspár tervei alapján. A főhajó famennyezete kazettás, a templombelsőbe húsz, nagyméretű, színes ablakon árad be a fény. A nagy ablakokon főleg a jezsuita rend kiemelkedő és jeles személyiségei láthatók. A szentélyt elválasztó diadalív freskói magyar és lengyel szentek ábrázolnak. A Jézus szíve-mellékoltár carrarai márványból készült, zöld és sárga márványbetétekkel. A templomot jezsuiták építtették. A templom mellett álló emeletes rendházat 1990-ben visszakapta a rend. (Forrás: http://www.vendegvaro.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oláh Ferenc: Szt. György templom tornya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x766 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán