D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 9493135_778e0a153221.jpg
C Í M 
F ő c í m : Balatonfüred - Jókai hajó
B e s o r o l á s i   c í m : Balatonfüred - Jókai hajó
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jókai
M i n ő s í t ő : eredeti cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lev53
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-06-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Balatonfüred
G e o N a m e s I d : 3055566
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Balatonfüred
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A 29 méter hosszú, 5 méter széles Jókai gőzhajó 1913. június 2-án tette meg próbaútját a tavon. 1964-ben korszerűsítették és Diesel motort kapott. Néhány éves tiszai kitérő után, gyönyörűen felújítva 2002 óta Balatonfüreden a Vanyolai Kft. tulajdonaként járja ismét a tavat.

Rendkívüli események
- 1944 október 15-én a tihanyi kikötőben súlyosan megrongálódott, mikor a Szigliget motoros hátulról belerohant.
- 1944 október 20-án Balatonfüred és Siófok között a vízbe esett és eltűnt a hajó egyetlen utasa.
- 1944-ben egy októberi éjszakán Füredről Siófokra tartva a Csongor motoros piros jelzőfényét vélték a móló irányfényének ezért a két hajó összeütközött. A Csongor ms. oldala a gépháznál beszakadt.
- 1944 október 31-én Vonyarcvashegy magasságában akna robban a hajó mellett komoly pusztítást végezve azon.
- A II. világháború idején, 1945 március 26-án a visszavonuló német csapatok a balatonfüredi kikötőben felrobbantották.
(Forrás: http://www.hajokanno.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oláh Ferenc: Balatonfüred - Hajóharang
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x767 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán