D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 11172131_7cf6126ede7.jpg
C Í M 
F ő c í m : Orosháza-üveggyár
B e s o r o l á s i   c í m : Orosháza-üveggyár
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lev53
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-16
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Üveg- és kerámiaipar
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ipari park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üvegipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légi felvétel
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Orosháza
G e o N a m e s I d : 716736
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1960 - as évek közepétől Orosháza, mint a magyarországi üvegipar fellegvára ismert, nem csak idehaza, hanem külföldön is. Kezdetben öblösüveg, illetve hengereltüveg gyártás folyt, 1974 - től indult el a síküveg gyártás. Az országban itt kezdtek el először szigetelő üveget gyártani Hungaropan márkanévvel 1972 - től, majd 1976 - tól indult az edzett üveggyártás is. Az OROSházaGLAS Kft ezzel az örökséggel 1995 - ben alakult, a régi gyár síküveg feldolgozó egységéből. Társaságunk 100% - ban magyar tulajdonú vállalkozás. Alakulásától kezdve a folyamatos beruházásoknak, műszaki fejlesztéseknek köszönhetően dinamikusan fejlődik, ami jól érzékelhető úgy a meghódított piacok bővülésében, mint az árbevétel alakulásában is. Cégünk történetében az első komoly beruházás 1998 - ban, az akkori legmodernebb edző kemence telepítése volt, ezt azóta folyamatosan követik a legkorszerűbb gépek, berendezések beszerzései. Napjainkban már nem csak az orosházi, mintegy 20.000 m2 alapterületű gyártó üzemünkben, hanem a Budapesten működő divíziónkban is folyik termelés. (Forrás: www.oroshazaglas.hu )
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Orosháza címere
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : OROSházaGLAS
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x766 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán