D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 58556136.jpg
C Í M 
F ő c í m : Church in evening light, Hungary
B e s o r o l á s i   c í m : Church in evening light, Hungary
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Irgalmasok Szent Sebestyén vértanú temploma
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-09-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-09-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eklektika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1727
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1887-1891
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Széchenyi tér déli oldalát az Irgalmas rend temploma és kolostora zárja le. Az épülettömb 1887-1891 között eklektikus stílusban átalakításra került, de berendezésének nagy része barokk. 1908-ban Graits Ede a templomtér boltozatára Tiepolo-festmények másolatait festette. A templom homlokzatát oszlopok tagolják három részre. Középen, az ívelt fülkében Mária szobor látható, mely Kiss György alkotása. A torony a homlokzat közepéből emelkedik ki.
Az itt álló telken 1698-ban kapucinus szerzetesek telepedtek le, majd hamarosan megkezdték a templom építését, melyet 1727-ben szenteltek föl. Később rendházat is építettek templomuk mellé. A templomhoz keletről csatlakozó egyemeletes rendház építését 1731-ben fejezték be. Ezután nyugat felől kápolnával bővítették a templomot. Az 1744. évi nagy tűzvész elpusztította mind a rendház, mind a templom éghető részeit, néhány év alatt azonban sikerült újjáépíteni. 1786-tól, a kapucinus rend feloszlatása után a rendházat világi célokra használták. 1796-ban egy pécsi tímár mester alapítványt hozott létre irgalmas rendi kórház építésére. 1873-ban 40 ágyasra bővítették a kórházat. 1928-ban elkészült a patika ma is meglévő földszinti homlokzata. 1940-41-ben a régi kórházépület részbeni felhasználásával Haraszti Károly tervei szerint kétemeletes kórház épült. Az Irgalmas rendet, mely főképp betegápolással foglalkozott, Szent János alapította 1540-ben. Ennek emlékére helyezték el az őt ábrázoló domborművet a templom Irgalmasok utcájára néző falán, amely Mayer Ede munkája. A templomba belépve egyhajós, dongaboltozatú térbe jutunk, a szentély egyenes záródású. Az intarziás főoltár különösen figyelemreméltó, az oltárkép, mely olasz barokk alkotás, Szent Sebestyén vértanúságát ábrázolja. A nyugati oldalon négyzetes kápolnát találunk. A templom orgonája a valamikori pécsi Angster Orgonagyárban készült. A falakon elhelyezett feliratos, címeres sírkövek arra utalnak, hogy a kriptában pécsi polgárok nyugszanak. (Forrás: varoslako.pecs.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pécsi templomok, kápolnák
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pécsi templomok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : nyakas: Pécs 2
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2686x2045 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella