D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 58014335.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sárkányhajó verseny a Baracsi Horgásztavon
B e s o r o l á s i   c í m : Sárkányhajó verseny a Baracsi Horgásztavon
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-08-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : esemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : halastó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : evezés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : versenyrendezvény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Baracs
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2011. augusztus 20.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sárkányhajóra fel!
A baracsi szabadidőparkban július 17-én felejthetetlen élményben volt része azoknak a bátor lakosoknak, akiknek volt merszük a Dunán kipróbálni a sárkányhajó evezést. 2011. augusztus 20-án 9 órától ezt az élményt próbáljuk becsempészni a baracsi halastóra: falunapi programunk keretében sárkányhajó-evezőversenyt indítunk.
Hajókat, lapátokat, szükség esetére mentőmellényt, tapasztalt kormányosokat és dobost biztosítunk. ... Egy csapatban minimum 2 nő és minimum 2 fő 16 év alatti versenyzőnek is lenni kell! Aki pedig a helyszínen kap kedvet ehhez a játékos versenyhez, természetesen ott is tud regisztrálni. Nevezési díj nincs, csak kiváló hangulat, gyors elsajátítás, jó kaland és izomláz. (Forrás: Baracsi Szó, 2011. július)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Falunapi program - Baracs
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : bollaeszter: Evezés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3072x2304 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 250 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella