D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 49434563.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tata, Angolpark
B e s o r o l á s i   c í m : Tata, Angolpark
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-12
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Vendéglátás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : étterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendezvényszervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tata
G e o N a m e s I d : 3044083
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1870
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Esterházy-pálmaházat még 1870-es években az Esterházy család épített pálmáinak teleltetésére.
A pálmaház az 1787-ben épült tatai Angolkertben található, mely az ország legnagyobb épített parkjainak egyike. Az épület 5-6 méteres belmagasságú terét egy 12 méter magas kupola koronázta. Az Esterházyak előbb itt teleltették kevésbé hidegtűrő növényeiket, majd az Angolkertet felkereső pesti polgárok felfrissülését szolgáló kioszkot alakítottak ki a pálmaházból.
A szocializmus alatt ifjúsági szálló lett az épületből, a különleges hangulatot adó hatalmas ablakokat megszüntették, a teret válaszfalakkal apró szobákra szabdalták. Később a létesítmény éveken át romos állapotban volt.
A tatai műemlékek hasznosítására létrehozott Kristály Kht. a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében nyert vissza nem térítendő támogatást a korhű felújításra. A pályázat támogatásával 528 négyzetméteren történt meg a műemléki rekonstrukció, 200 négyzetméteren a pályázó saját forrásaiból fedezte az újjáépítést.
Az átadás után egy csaknem 200 főt befogadó nagytermet és összesen 150 fő elhelyezésére alkalmas szekciótermeket alakítottak ki. A Pálmaház alkalmas konferenciák, fogadások, kamaraszínházi előadások, zenei esték megtartására is. (Forrás: tata.abbcenter.com)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Esterházy-pálmaház Tatán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A tatai pálmaház újjászületése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51: Tata, Pálmaház volt, jelenleg étterem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3072x2304 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella