D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 24526202.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kiállítás a balatoni horgászatról
B e s o r o l á s i   c í m : Kiállítás a balatoni horgászatról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-11
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-07-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művelődési ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közművelődési intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modern építészet
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Veszprém megye
G e o N a m e s I d : 3042929
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Balatonalmádi
G e o N a m e s I d : 9644753
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2006
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kiállítóhely 2006. június 2-án nyílt meg, s megtekinthető az év minden napján, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nyitva tartási idejében. A kiállítás anyaga Gönczi György gyűjteményéből áll össze, amely nemcsak Magyarországon számíthat rendkívüli érdeklődésre, de a határon túli horgászok számára is érdekes lehet. Az évek óta Balatonalmádiban élő kiváló horgász és üzletember olyan relikviákat gyűjtött össze, amelyek megtekintéséért érdemes lesz elzarándokolni a Balaton-parti városba. Csak néhány különlegesség: látható az orsók ősének számító százéves Nottingham faorsó, belső sárgaréz mozgókoronggal, felszabadítható fékkel. De van itt az első világháború előtti időkből származó bakelitorsó, ugyancsak egy háború előtti Hardy orsó, mely ma is működhetne. 1938-ból való az első hazai gyártású darab, és itt látható az első híres Papp-féle orsó, de izgalmas látnivalók a DAM, az ABU és más nagy cégek korabeli orsói is. Különlegesség az 1947-ben kiadott Hokév horgászcikk-katalógus, amelyből például megtudhatjuk, hogy egy akkori Hardy orsó ára 1000 Ft volt!
A botok is különlegesek, köztük az első csepeli csőbot, amely az ötvenes években készült és egyedi darab; az orosz páncélautó antennájából készült bot, melynek tulajdonosa Battonyánál lépte át a határt. Egymás mellett sorakoznak a tőrpengés, a ragasztott, az öszvérbotok (alja üveg, a toldalék pedig ragasztott nád), valamint a tengeri nádbotok. Közülük is kiemelkedik egy tengeri borsnád bot, amely az 1940-es években készült. A korabeli horgászbotépítés nemcsak nádból készítettek ragasztott botokat, hanem akácfából vagy más kemény fából is. Láthattunk egy különleges horgászládát, a tárlókban számos érdekes régi iratot, köztük a hajdani Sporthorgász néhány megfakult példányát. Trófeákat, különleges úszókészletet, régi és mai könyveket... (Zákonyi Botond: Horgászpünkösd Balatonalmádiban c. írása a Sporthorgász 2006/júniusi számában jelent meg.)" (Forrás: balatonalmadi.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lakat Imre: A városi könyvtár és kulturális központ épülete : Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balatonalmádi - Horgászati és halászati kiállítás ("Vízimúzeum")
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1400x1050 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella