D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 23832830.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kislődi temető egy szép része... Megőrzött síremlékek katonás rendben...
B e s o r o l á s i   c í m : Kislődi temető egy szép része... Megőrzött síremlékek katonás rendben...
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : The single beautiful part of a Kislőd cemetery... preserved tombs in soldierly order...
M i n ő s í t ő : párhuzamos cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-08
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-06-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezési hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Veszprém megye
G e o N a m e s I d : 3042929
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kislőd
G e o N a m e s I d : 3049854
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A temetőt az 1890-es évek végén nyitották meg. A dombon való elhelyezkedése végett két részre tagolódik , az alsó temetőből lépcsősor vezet a felső temetőbe, melynek tetején egy kereszt magasodik az ég felé. A felső temető bal oldalán a reformátusok temetkeztek, a jobb felől pedig a katolikusok. Egy különlegessége van még a temetőnknek, hogy külön gyermektemetőt is nyitottak. A temető jobb szélén található a kálváriasor, a stációk üvegablakai mögött lévő fa domborművek Münchenből valók.A kálváriasor tetejét kis kápolna zárja, melynek jobb oldalán a síremlékkert került felállításra. A régi sírtáblákon még gótbetűs feliratúak is találkozhatóak. A stációk mögött hatalmas, ember által átölelhetetlen vastagságú hársfák húzódnak, temetőn belül, az utat szegélyezve pedig sudár fenyőfák állnak. (Forrás: kislod.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kislőd - Séta a településen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1400x1049 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella