D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 53182760.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vásárhelyi Pál emlékmű
B e s o r o l á s i   c í m : Vásárhelyi Pál emlékmű
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Mátrai
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1875-1965
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Pásztor
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1881-1945
V I A F I d : 67654447
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Szécsi
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1904
V I A F I d : 308221299
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-25
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-05-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vásárhelyi Pál (1795-1846)
V I A F I d : 121469631
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Csongrád megye
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1905
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Avatták 1905. október 22-én (Kovács Sebestyén Aladár műegyetemi tanár) Szoborcsoport. A talapzat mészkő, 7,5 m magas, a figurák bronzból vannak, kétszeres életnagyságúak.
"Vásárhelyi Pál szobra másodikként került a Széchenyi térre. Több város formált jogot a létesítendő emlékműre, Titel, Budapest, Szolnok és Szeged versengett. Lázár György polgármester és Fekete Márton ármentesítő társulati elnök érdeme, hogy végül Szegedre került a monumentum. Pályázatot hirdettek, Szécsi Antal, Kiss György és ifj. Mátrai Lajos meghívásával. Ekkor még több helyszín is számításba volt véve az emlékmű helyéül, a Stefánián lévő várrom, a Széchenyi tér, az újszegedi oldal, a Tisza-part. Végül a központi helyen lévő Széchenyi tér mellett döntöttek. 1903 márciusában Szécsi Antal tervét fogadták el.
A terv vonzó látványosságot kínált: 'Vásárhelyi Pált egy védgát tetején ábrázolja, amint parancsolóan mutatva a védelem dolgában intézkedik A szobor aljában a vízvédelem eszközei, a mentőcsónak felszereléssel, kubikos ásóval és talicskával, lábánál csákánnyal, míg a szobor másik oldalán a vízvédelem és a családi boldogság szimbóluma, a gyermekét békésen szoptató anya, a búzakéve, stb látható...'- írta a korabeli tudósító. 1904. június 15-én Szécsi Antal váratlanul meghalt. A szoborbizottság októberben ifj. Mátrai Lajos bízta meg az agyagmodell befejezésével és a szobor további munkálataival.
Mátrai a figyelemre méltó mellékalakok megmintázásával, heti száz koronáért tehetséges tanítványát, Pásztor Jánost bízta meg. A bronzfigurák érzékletes felületi szépséget, meglepő részletgazdagságot mutatnak, ez az azóta köztéri szobroknál már alig alkalmazott viaszveszejtéses öntési technikának köszönhető." lásd: Áldást hozó és romboló Tisza
Az avatóünnepségen az emlékművet Lázár György polgármester vette át, ahol jelen volt két lánya is. Vásárhelyi alakja sokatmondó jelképiséget hordozott, mely az avatóbeszédben is elhangzott: "Nem volt éppen szükséges Vásárhelyi Pál emlékének arra, hogy szoborral megörökítessék. Meg van az ő emléke örökítve Magyarország közgazdaságának történetében, meg van örökítve azon százezrek soha nem múló emlékezetében, kik hazai folyóinkon a forgalom áldásait élvezik, s az ármentesítés zseniális koncepciója által mentesített rengeteg területeket szántják, vetik..."
Forrás: Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái (Szeged,1993)
(Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: Vásárhelyi Pál emlékszobor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Vásárhelyi Pál (vízépítő mérnök)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Vásárhelyi Pál [síremléke]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3206x4089 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella