D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Tiszaviragzas_a_Tiszainokai_2011_jun_13.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tiszavirágzás a Tiszainokai kikötőnél, 2011. június 13 -án
B e s o r o l á s i   c í m : Tiszavirágzás a Tiszainokai kikötőnél, 2011. június 13 -án
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : HuBoro
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-13
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-06-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-06-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kérész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tiszainoka
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tiszainoka, Hajókikötő. A Tisza virágzik. A mayfly (Palingenia longicauda?) is hatching on the river Tisza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Nyugat-Európában már nagyrészt kihalt kérészek (a tiszavirágok) násztánca, a "tiszavirágzás" az egyik legérdekesebb természeti látványossága Szolnoknak. A rovar rajzásához köthető a Tisza-parkban 2008. augusztus 26. és augusztus 31. között megrendezett Tiszavirág fesztivál. A kérészek igen ősi eredetű rovarok, a repképes rovarok ma élő legősibb formáját jelenítik meg. Így testfelépítésük eredete valahol az ősrovarok (pl. Ezüstös pikkelyke) és a szitakötők és csótányok közötti szerveződési-történeti szinten áll. A felső-Devon időszakból, skóciai kovakőrétegekből (chert) ismertek hozzájuk hasonló rovarok kövületei. A lárvák 3-4 évig fejlődnek az adott folyó partfalában, a víz felszíne alatt, majd közismert módon igen rövid ideig léteznek a kifejlett rovar (imágó) állapotában, mivel párzást követően elpusztulnak. Szárnyaik nem igazán hatékony repülőszervek (mivel nincs is erre nagyon szükségük azon pár óra alatt, mikor használják), funkciójuk felveti annak lehetőségét, hogy a szárny eredetileg mint ivari bélyeg jelent meg és fejlődött később mozgásszervvé. A lárvák rejtett életmódja lehet a magyarázata annak, hogy az ismétlődő tiszai cián-és fémszennyezések nem érintették eddig megfigyelhető mértékben a kérészek állományát. Hosszú ideig csak a Tisza folyó mentén tapasztalták a "tiszavirágzást", az utóbbi évben a Rábán is újra megfigyelték. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tiszainoka község az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni kistérségében. Az Alföldön, a megye délnyugati sarkában, a Tiszazugban, a Tisza bal partján fekszik, Szolnoktól kb. 40 km-re. Szomszédos települések: Tiszakürt, Cserkeszőlő, Nagyrév, Cibakháza. A legközelebbi város(ok): Kunszentmárton, Tiszaföldvár, illetve a Tisza jobb partján Tiszakécske (már Bács-Kiskun megye területén). A község mellett drótköteles komp és révész segítségével lehet átkelni a Tiszán Tiszakécskére. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csicsay Imre: Kérészek tánca, Tiszainoka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4320x3240 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer