D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 10585783_e78038ef4.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kép 001
B e s o r o l á s i   c í m : Kép 001
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Hoffmann
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Manóvezér
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-11-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kápolna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kőbánya
G e o N a m e s I d : 3049646
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Conti-kápolna Budapesten Kőbánya egyik ismert és régi műemléke, mely a Kápolna utca 3. szám alatt található. A XVIII. században kolerajárvány pusztított Kőbányán is. Az olasz származású Conti Antal Lipót és felesége azonban megmenekült a járvány elől. Ennek emlékére építtették 1739 és 1740 között a kápolnát, mely később a férfi nevét kapta. A barokk stílusú kápolna egy kaputoronnyal rendelkezik, melyen négyszögletes kősisak található. Az épület és a tető vonalában egy gazdagon díszített párkány húzódik. 1988-ig itt állt egy talapzaton Joachim és Szent Anna kőszobra, azonban leomlott. A kápolna gazdagon aranyozott csavart oszlopos oltárral rendelkezik. Az oltárkép egy másolat: eredetije az innsbruck-i Madonna. A szobrokat mind Conti Antal készítette. II. József 1786-ban egy rendelettel le akarta bontatni az épületet, azonban a család összeköttetései révén ez mégsem történt meg. 1802-től ismét használatba vették a hívők. Itt alakult ki a kerület korabeli városközpontja. 1938-ban a kápolnát felújították, de a II. világháborúban hatalmas károkat szenvedett. A mai műemlék épületet 1947-ben állították helyre. A kápolna nemzetközi kulturális védelem alatt áll. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hoffmann Miklós: Kép 857
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1067x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne