D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 25_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pozsonyi tábori hadbiztosság megküldi a General Commandonak a gyalogsági kaszárnya céljaira kisajátított pozsonyi volt jezsuita iskolaépület tervrajzait
B e s o r o l á s i   c í m : Pozsonyi tábori hadbiztosság megküldi a General Commandonak a gyalogsági kaszárnya céljaira kisajátított pozsonyi volt jezsuita iskolaépület tervrajzait
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
T e s t ü l e t i   n é v : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-06-13
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : HL General Commando 1784-11-60
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve
S z e r z ő : Szijj Jolán
M e g j e l e n é s : Budapest : Hadtörténelmi Levéltár, 2000
E r e d e t i   I S B N : 963 9267 12 0
E r e d e t i   I S S N : 1417-9598
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
É v s z á m : 2000
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1783. szeptember 30.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pozsony, 1783. szeptember 30. A pozsonyi tábori hadbiztosság megküldi a General Commandonak a gyalogsági kaszárnya céljaira kisajátított pozsonyi volt jezsuita iskolaépület tervrajzait. HL General Commando 1784-11-60
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Plan der Etage zu ebener Erden - Von der zu Presburg befindlichen sogenanten gewesten Kleinen Ex-Jesuiten Schulhaus, worinen das gelb angelegte das neu herzustellende, das schwarze aber das abzutragende gemauer andeutet, und aus welchen vermög beyliegender bequartirungs Tabella Litt. ... zu ersehen kommet, wie und auf was Art ein Theil eines Grenadiers Bataillons eingetheilet, und hinein verleget werden könne. Plan von dem ersten Stocjwerk - dem zu Presburg befindlichen sogenanten gewesten Kleinen Ex-Jesuiten Schulhaus, worinen das Gelb angelegte, das herzustellenden, das schwarze aber das abzutragenden Gemauer andeutet, und aus welchen vermög beyliegender bequartirungs Tabella Litt. ... zu ersehen kommet, wie und auf was Art ein Theil eines Grenadiers Bataillons eingetheilet, und hinein verleget werden könne. Plan von dem Zweiten Stockwerk - von der zu Presburg befindlichen sogenanten gewesten Kleinen Ex-Jesuiten Schulhaus, worinen das gelb angelegte, das neu herzustellende, das schwarze aber das abzutragende Gemauer andeutet, und aus welchen vermög beiliegender bequartirungs Tabella Litt. ... zu ersehen kommet, wie und auf was Art ein Theil eines Grenadiers Bataillons eingetheilet, und hinein verleget werden könne.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : német
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A földszint (az első emelet és a második emelet ugyanazzal a szöveggel; a szerk. megjegyzése) tervrajza. A Pozsonyban található úgynevezett egykori kis exjezsuita iskoláról, ahol a sárgával jelzett az újonnan helyreállítandó, a fekete azonban a lebontandó falakat jelöli, és amelyből a mellékelt ... betűjelzésű elhelyezési táblázat alapján látható, hogy egy gránátoszászlóalj egy része számára hogyan és milyen módon osztható be, és az hogyan helyezhető el.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Spiega, Lukas Georg: Lukas Georg Spiega hadmérnök rajzai a tokaji várról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 777x1862 pixel
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer