D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : azosztrkmagyar06rudo_0433.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lamberg krajnai lovag bajvívása az óriás Pegammal
B e s o r o l á s i   c í m : Lamberg krajnai lovag bajvívása az óriás Pegammal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : San Francisco
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
S z e r z ő : Habsburg–Lotaringiai Rudolf közreműködésével
M e g j e l e n é s : Budapest : A Magyar királyi államnyomda kiadása, 1887
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Más országok népköltészete
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közelharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : románc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ballada
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szlovének
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Krajna
G e o N a m e s I d : 3197414
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovénia
G e o N a m e s I d : 3190538
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lamberg krajnai lovag bajvívása az óriás Pegammal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A későközépkorban részben a lovagi életet is megörökítő románcok válnak népszerűvé. Egyik legszebb példája a műfajnak a terjedelmes Pegam in Lambergar (Pegam és Lambergar), amelyben a Cillei család és a Habsburgok küzdelme elevenedik meg. (Forrás: szlavintezet.elte.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szép Vidáról szóló ének
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1062x1289 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn