D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1296999385.jpg
C Í M 
F ő c í m : Duna
B e s o r o l á s i   c í m : Duna
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : szotyo78
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-15
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-02-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbumba való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-02-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Duna
G e o N a m e s I d : 2349864
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 3. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Duna kicsit másképpen.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Története A K-rácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. A híd azzal a céllal épült, hogy a sziget déli részén lévő - ma már nem működő - Óbudai Hajógyár közvetlen vasúti vágánycsatlakozást kaphasson, emiatt íveli át a folyót - szokatlan módon - ferdén. A hídra vezető iparvágány a megszűnt jobb parti körvasút Óbuda-Gázgyár állomásának déli végén ágazott ki. (Óbuda-Gázgyár állomásról észak felé ágaztak ki az Óbudai Gázgyárba vezető üzemi vágányok, az aquincumi deltavágányon keresztül pedig a 2-es vasútvonalon Esztergom felé és közvetlenül az Újpesti vasúti hídra is vezetett vágány. 1978-ig dél felé a K-híd kiágazása után egy vágány becsatlakozott a Szentendrei HÉV vonalához.) A hídra vezető iparvágányokat a Gázgyár megszűnte után az 1990-es évek végén felszedték, a hídon viszont megmaradtak. Az állomásépület szintén fennmaradt. (A rakparti út kiépülte óta a szomszédos áruház zajvédő fala eltakarja). A híd egy nyomszélességű, csak váltakozó irányú közúti forgalmat tesz lehetővé. Északi és déli oldalára 1973-ban épült keskeny járda. Állami tulajdonban van, építése óta komolyabban nem volt felújítva. Nyaranta a hídon át érkeznek a Sziget Fesztivál látogatói, ezen a kultikus helyen forgatta Jovanotti olasz énekes a Mi fido di te című dal videoklipjét.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hippo0315: Duna part
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4320x2649 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer