D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 10778189_3f28b5bb4.jpg
C Í M 
F ő c í m : Labirintus..
B e s o r o l á s i   c í m : Labirintus..
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Krusa
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-02-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Barlangkutatás
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : cégér
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cégtábla
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lámpa
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : labirintus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barlang
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Budavári Labirintus a Budai Vár alatti barlangrendszer legnagyobb, legrendezettebb látogatható szakasza. 1983 óta kulturális vállalkozás működteti. Először 2000-ben tett szert világhírre, amikor a világ 50 legérdekesebb helye közé sorolták - az Olajlámpás Labirintusnak köszönhetően. Jelenleg is Budapest 10 legkedveltebb és legkeresettebb kulturális célpontjai közé tartozik, egy turisztikai szakportál egyenesen a világ 7 földalatti csodája között tartja számon. A nagyságát tekintve világviszonylatban egyedülálló várhegyi mésztufabarlang a földtörténet hajnalán hévizes feltörések, kimosódások révén jött létre. A barlangfülkék egyszerre nyújtottak menedéket és vadászterületet a félmillió évvel ezelőtt itt megjelent ősember számára. A gömbfülkéket később hadi és gazdasági megfontolásokból összekötötték egymással és a Vár házainak pincéivel, így a Várhegy gyomrában valóságos labirintus jött létre. A sziklapincék közötti utak teljes kiépítésére az 1930-as években került sor, majd a háborús program részeként egy tízezer férőhelyes óvóhelyet alakítottak itt ki. A vasbeton szerkezetekkel elcsúfított Várbarlang a hidegháborús időszakban titkos katonai objektum volt. A háborús hasznosítást követően meg-megjelentek a kulturális kezdeményezések is: két ízben barlangmúzeum nyílt, illetve a 80-as évek elején itt kapott otthont az első magyar panoptikum. Egyik kezdeményezés sem váltott ki hosszan tartó érdeklődést. Az 1996-os nagyszabású rekonstrukciós munkálatok nyomán a több mint 4000 négyzetméteres terület a lehetőségekhez képest nemcsak visszanyerte eredeti, háború előtti arculatát, hanem izgalmas kiállítások kaptak itt helyet. Kulturális és szellemi programjának kulcsszava pedig maga a titokzatos labirintus lett. Ebben az összefüggésben a labirintus nem pusztán útvesztő, hanem a történelmünkhöz, a világunkhoz és az önmagunkhoz vezető utak finom szövevénye. A labirintus ugyanis a közép- vagy végpont felől visszatekintve már nem kusza lélekvesztőként, hanem történelmi sorspályák és egyéni életutak rendezett, értelemteljes szövedékeként mutatkozik meg. A köznapi jelentésnél mélyebb értelem - természeténél fogva - leginkább a Személyes Labirintusoknál (Személyes Labirintus, Belső Kör, a Szerelem Labirintusa, Bolyongások Európa Nagyjaival) érvényesül, ám kisebb-nagyobb mértékben megmutatkozik az Őskori, a Történelmi és a Történelemvégi Labirintusban éppúgy, mint a Bátorság Labirintusában. A Budavári Labirintus közkedvelt programjai mellett otthont adott szellemi műhelyeknek is. Irodalmi, bölcseleti, képzőművészeti, filmes és zenei programjaiban szintén meghatározó szerephez jutott a labirintus-tematika: azaz a sors, végzet, szabadság; pokoljárások, szellemi odüsszeiák. Jelenleg úgy tűnik, hogy több évig tartó pereskedés után be fogják zárni a Labirintust. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Qqriq : Barlanglejarat [A budai vár alatti barlang és folyosórendszer lejárata]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x768 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne