D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1294061948.jpg
C Í M 
F ő c í m : Havas áhítat
B e s o r o l á s i   c í m : Havas áhítat
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : varpad
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-01-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Miskolc
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Avasi református műemléki templom, előtte a Palóczy emlékművel.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az avasi gótikus református templom Miskolc belvárosának legrégebbi épülete. A templomot a 13. században kezdték el építeni román stílusban. Ekkor még kicsi, egyhajós templom volt. Később háromhajós gótikus stílusú, torony nélküli csarnoktemplommá építették át. 1544-ben a törökök felgyújtották a templomot, beomlasztva a tetőt is. Mivel a templom ekkoriban már a reformátusoké volt, Diósgyőr katolikus úrnője, Fánchy Borbála nem engedte, hogy fát és meszet termeljenek ki az erdőben az újjáépítéshez. Ezért a templom újjáépítésére több mint húsz évvel később kerülhetett csak sor. A korábbi pilléreket a ma is látható négyzetes alaprajzúvá alakították át, és a közéjük boltozott félköríves árkádsor fölé famennyezet került. A déli oldalon a ravatalozót 1760-ban, az északi kápolnák és sekrestyék helyén a neogót cintermet 1816-ban építették. Legutóbbi restaurálását 1982-ben fejezték be. A templom orgonáját Angster József építette 1895-ben (ez volt a cég 240. orgonája). Az időközben elhasználódott hangszert 1971-ben korszerűsítették, de a 2000-es évekre már ez sem volt megfelelő. A - többek között - Lehotka Gábor által szorgalmazott újabb felújítás már nem lett volna járható út, ezért - a régit a helyén hagyva - új hangszert építettek, amit 2008. június 4-én adtak át. A kiváló akusztikájú templomban gyakran adnak orgonahangversenyeket, például a nyári Collegium Musicum sorozat keretében. A templomot körülvevő temetőben nyugszik többek között Szemere Bertalan, Palóczy László, a Latabár család, valamint Tompa Mihály édesapja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hajna: Béke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2410x2543 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer