D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 11834017.jpg
C Í M 
F ő c í m : bakszakáll
B e s o r o l á s i   c í m : Bakszakáll
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Mohácsi
U t ó n é v : Elvira
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : elvi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-26
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-05-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ároktő
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : bakszakáll - tavasz
"Levelét és friss hajtásait, szárát, virágbimbóját főzelék, leves és lé készítésére vagy spárgaként, a felvágatlan szárát és virágbimbóját inulintartalmú gyökerét salátákban használják. Hamis feketegyökérként készíthető el.
Bakszakállsaláta I. A megmosott, megtisztított bakszakállhajtásokat apró darabokra vágjuk, citromlével, apróra vágott petrezselyemzölddel, sóval, olajjal összekeverjük. Rövid ideig érleljük.
Bakszakállsaláta II. A megmosott, megtisztított, vékony szeletekre vágott gyökereket puhára főzzük, leszűrjük. Kihűlés után sóból, citromléből, olajból, reszelt dióból és almából készült öntetbe tesszük."
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A közönséges bakszakáll (Tragopogon orientalis L.) a fészekvirágzatúak családjába tartozik. 30-70 cm magas, kétéves vagy évelő, hengeres erős karógyökerű felálló szárú növény. Szára kékeszöld, egyszerű vagy kevés ágú, minden ága egyvirágú. A levelek pókhálósak, gyapjasak, szálas-lándzsásak, hegyesek, szárölelő vállba keskenyedők. 0.5-2 cm szélesek, néha erősen hullámos élűek, visszahajlók, kopaszak, legfeljebb csak a hónaljakban pókháló-gyapjasak. Kopácsa a fészek alatt is egyenletesen hengeres. A fészek 3-7 cm széles, a fészekpikkelyek zöldesfehér szegélyűek, kb egyharmaddal rövidebbek mint az aranysárga virágok. A fészkek kora délután összecsukódnak. A 16-22 mm hosszú termés egy kb ugyanakkora csőrbe keskenyedik. Július-szeptemberben virágzik. Kaszálóréteken, száraz gyepekben,legelőkön, útszéli gyomtársulásokban gyakori. (Forrás: terra.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy bakszakáll (Tragopogon dubius)
Termés: A kaszat 10-12 mm, a csőrrel együtt 26-30 mm, keskeny orsó alakú, kissé görbült, bordázott, a termésen a csúcs felé álló pikkelysorok vannak. Sárgásbarna, a bóbita mintegy 20 mm, sárgás, pelyhes szőrökkel.
Csíranövény: A sziklevelek hossza változó, 30-40 mm-től kezdve elérhetik a 100 mm-t is, s mindössze 1-1,5 mm szélesek, fonál alakúak, hegyesek. Az első levelek is keskeny hosszúkásak, a széleiken alig észrevehető fogakkal, alul a főér és a két pár oldalér kidomborodik. A levelek kopaszok vagy szórtan apró szőrösek a a lemez szélein és alul a középső ér mentén. A csíranövény tejnedvet tartalmaz.
Kifejlett növény: Kétéves, magas, felálló, ágas szárú növény. Szálas levelei alul kiszélesedők, kopaszok, ép szélűek, párhuzamos erűek, hónaljuk pókhálós. Magános fészkei alatt a kocsány kiszélesedő, belül üreges. A fészekpikkelyek egy sorban állnak, hosszabbak a virágoknál, lándzsásak, kihegyezettek. Virágai kénsárgák.
Elterjedés: Száraz, tápanyagokban gazdag homokos és laza vályogtalajokon mindenütt közönséges a nem művelt területeken. Az utóbbi években következetesen az ültetvényekben jelenik meg. (Forrás: gyomok.blogspot.com)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : elvi: Tragopogon dubius
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x1365 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán