D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1311253982.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Zene palotája
B e s o r o l á s i   c í m : Zene palotája
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : varpad
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-07-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zeneoktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : zeneiskola
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Miskolc
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A felújított Zenepalota részlete. Zenepalota a neve a miskolci Bartók téren álló neobarokk épületnek, amelyben a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenetudományi Intézete is működik. A területen korábban a Szinva vizével működtetett Bükk-malom dolgozott, amit a 19. század első harmadában lebontottak, a malomárkot pedig feltöltötték és beépítették. Az 1878-as nagy árvíz azonban itt is romba döntött mindent, így a városrendezésnek már nem volt akadálya. A tér keleti oldalára a főispáni palota (Lichtenstein-palota) épült fel, a nyugati oldal beépítésére pedig 1907-ben írtak ki pályázatot: zenepalotára és női ipariskolára szólt a kiírás. A tervek elkészültek, de nem történt semmi. Végül 1926-ban Wälder Gyula új terveket készített, és egy év múlva, 1927-ben el is készült az épület, amelyet ugyanabból az amerikai újjáépítési, ún. Speyer-kölcsönből fedeztek, mint a lillafüredi Palotaszállót, vagy a Búza téren álló Vásárcsarnokot. Nevét az akkor még élő Hubay Jenő hegedűművészről kapta, aki ebből az alkalomból az intézménynek ajándékozta bronz mellszobrát. Kiváló akusztikájú, 400 személyes hangversenyterme és hangversenytermi orgonája révén a Zenepalota fontos szerepet játszik a város kulturális életében, rendszeresen ad helyt koncerteknek és egyéb rendezvényeknek. Az épület homlokzatán Bartók Béla domborműve (Seres János alkotása), a hangversenyterem előtti társalgóban Hubay Jenő szobra (Ligeti Miklós műve) és Liszt Ferenc gipsz mellszobra áll, míg az épület előcsarnokában Reményi Ede és Lányi Ernő emléktáblája (mindkettő Ficzek Károly alkotása) látható. 2009-ben az épületet műemléknek nyilvánították, és ugyanebben az évben elkezdődött régen esedékes felújítása, amely 2011 elejére készült el. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Serinde: Az Erdészpalota - Miskolc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x410 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne