D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Masolat_odry_lehel_1920_4.jpg
C Í M 
F ő c í m : Odry Lehel 80 évesen
B e s o r o l á s i   c í m : Odry Lehel 80 évesen
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Hogyisne
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-14
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 1820/4
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : ...
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Ez a kép közkincs, szabadon felhasználható: alkotója több mint 70 évvel ezelőtt elhunyt, a védelmi idő lejárt.
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Előadóművészet általában
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : operaénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Odry Lehel (1837-1920)
V I A F I d : 259203894
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1820
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Odry Lehel 80 évesen
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Odry Lehel (Nemesmilitics, 1837. november 30. - Arad, 1920. február 5.) magyar operaénekes (bariton), operarendező. Ódry Árpád apja.
Bécsben és Pesten tanult énekelni. Stoll Péter növendéke volt. 1858-től kezdődően színészi állást foglalt el kisebb társulatoknál. 1862-ben Kolozsvárott szerepelt. 1863-64-ben a Nemzeti Színház karénekese, majd magánénekese lett. Szólistaként 1865-ben lépett színre Kolozsvárott, majd 1873-tól a Nemzeti Színházban. Erkel Ferenc neki írta a Brankovics György című operája címszerepét. A neves zeneszerző valamennyi operájának bariton szerepét énekelte. Drámaírással is foglalkozott: népszínműveket és vígjátékokat írt (Piros Panna, A fehér páva, A virágasszony leánya). (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Odry Lehel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György: Odry Lehel mint Escamillo Georges Bizet Carmen című operájában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kózmata Ferencz: Odry Lehel mint Lothario Ambroise Thomas Mignon című operájában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1004x1524 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella