D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Marianum_Kolozsvar_5.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Mariánum növendékeinek egyenruhája
B e s o r o l á s i   c í m : Mariánum növendékeinek egyenruhája
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kolozsvár
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Derzsi Elekes
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-13
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Derzsi Elekes Andor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Ezt a képet szerzője közkinccsé nyilvánította, vagy nem jogosult szerzői jogi védelemre.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : diák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyenruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nevelőintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1938
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Mariánum növendékeinek egyenruhája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Marianum Kolozsvár hajdani katolikus leánynevelő intézete, illetve ennek az épülete a Horea-úton (előtte Regele Ferdinand, előzőleg Ferenc József út). Az épületben jelenleg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkara működik. ...
A Marianumbeli növendékek ünnepi egyenruhája a következőkből állt: hosszúujjú fehér blúz, sötétkék matrózgallér, kézelő három sor fehér zsinórral, sötétkék rakott szoknya, fekete flór harisnya és fekete cipő. Az iskolában az ékszerek viselését nem engedték meg. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Marianum (Kolozsvár)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Marianum 1937-38-ban végzett növendékei : Kolozsvár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1376x2000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella