D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Kovats_Istvan_Bp08_RokkSzilard13.jpg
C Í M 
F ő c í m : Prof. Dr. Kováts István orvos, nőgyógyász, címzetes egyetemi tanár emléktáblája az egykori Bábaképző Intézet falán
B e s o r o l á s i   c í m : Prof. Dr. Kováts István orvos, nőgyógyász, címzetes egyetemi tanár emléktáblája az egykori Bábaképző Intézet falán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-10
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Nőgyógyászat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nőgyógyász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetemi tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kováts István (1888-1969)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1988
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Prof. Dr. Kováts István (Kálló, 1888. június 22. - Budapest, 1969. szeptember 20.) orvos, nőgyógyász, címzetes egyetemi tanár emléktáblája az egykori Bábaképző Intézet falán, melynek igazgatója volt.
Budapest, VIII. ker. Rökk Szilárd utca 13.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kováts István
(Kálló, 1888. jún. 22. - Bp., 1969. szept. 20.): szülész-nőgyógyász, c. egyetemi tanár. Oklevelét a bp.-i tudományegy.-en szerezte (1914). 1918-19-ben a bp.-i I. sz. Nőgyógyászati és Szülészeti Klinikán, 1919-30-ban a pécsi Nőgyógyászati és Szülészeti Klinikán dolgozott. 1928-ban magántanárrá habilitálták. 1941-ben Pécsett c. rk. tanár lett, 1930-36-ban a bp.-i Charité Poliklinikán nőgyógyász főorvos, 1936-45-ben a Bábaképző Intézetben előadó intézeti tanár, 1945-51-ig, nyugdíjazásáig ig. volt, majd a Korányi Frigyes és Sándor Kórházban konziliárius nőgyógyász. Főleg a szülészeti műtéttan különböző kérdései foglalkoztatták. Részt vett a II. világháborúban lebombázott Bábaképző Intézet újjászervezésében. (Forrás: netlexikon.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : EGYETEMÜNK ÉPÜLETEI Rökk Szilárd utca 13.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2152x1075 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella