D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Joco_csoport_Bp08_Prater31.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 1956-os fegyveres felkelés "Jocó"-csoportjának emléktáblája a Budapesti Szolgáltató és Kézműipari Szakképző Iskola falán
B e s o r o l á s i   c í m : 1956-os fegyveres felkelés "Jocó"-csoportjának emléktáblája a Budapesti Szolgáltató és Kézműipari Szakképző Iskola falán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1946-1989
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1956-os forradalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2006
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 1956-os fegyveres felkelés "Jocó"-csoportjának emléktáblája a Budapesti Szolgáltató és Kézműipari Szakképző Iskola falán.
2006. október 23. Budapest, VIII. ker. Práter utca 31.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ritecz József "Jocó" (1933)
1956. október 24-én többedmagával feljött Biatorbágyról, hogy csatlakozzon a forradalomhoz. Szocialistának vallotta magát, azonban károsnak tartotta a pártdiktatúrát és az ország függőségét. Csoportjával az Üllői út-Nagykörút kereszteződésének környékén harcolt. Társai - nyilván méltányolva a katonai tapasztalatát - parancsnokuknak ismerték el. Először a Práter utca 19. számú lakóházban, majd a 31-ben, az MTH-iskolában alakított ki bázishelyet, és a környező kisebb csoportok is csatlakoztak hozzá. Óvatosságból, illetve bizalmatlanságból nem lépett be a nemzetőrségbe. November 4-én osztagával felvette a harcot a szovjet csapatokkal, de az aknázás után a Víg utcai corvinistákhoz vonult. Késő este tüdő- és váll-lövés érte, a Rókus kórházban kezelték. (A corvinisták között elterjedt a halálhíre.) December közepén kiszökött Ausztriába, ahonnan felépülése után 1957 februárjában visszajött a családjáért. Feleségével azonban nem sikerült átjutnia az osztrák határon. Ugyanebben a hónapban, 17-én egyik ismerősével, rendkívüli veszélyek közepette elérte a jugoszláv határt. Svájcban telepedett le, és különböző helyeken esztergályosként, majd gépésztechnikusként dolgozott. Munka mellett egy másodosztályú labdarugó csapatban játszott. Megismerkedett a rendőrigazgató kormánytanácsossal, akinek javaslatára a börtönökben előbb tolmácsolt, majd ombudsman-szerű állást vállalt. 1975-től már börtönigazgatóként dolgozott Baselben, 1995-ben nyugdíjba vonult. A 80-as években újból megnősült, ebből a házasságából is egy gyermeke született. A rendszerváltás óta többször hazalátogatott. Forrás: FB 2272/57, TH V-141495 - FB 301/58 - FB 5094/57 - Ritecz-OHA. (Forrás: webcache.googleusercontent.com)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: 1956-os forradalom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fekist: Az 1956-os forradalom Práter utca 11-15-ben tevékenykedő csoportja hőseinek emléktáblája az általános iskola falán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1982x1357 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella