D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Futotuz_2011_marcius_14_3.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Fuss a Tűzraktérért"
B e s o r o l á s i   c í m : Fuss a Tűzraktérért
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Derzsi Elekes
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Derzsi Elekes
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sport általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Civil szervezetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : társadalmi rendezvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportesemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2011
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szurkolók és résztvevők
Budapest, Petőfi Csarnok előtt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A felvétel 2011 március 14 -én hétfőn, délután készült. A Tűzraktér facebook oldalán "Fuss a Tűzraktérért" akciót szerveztek, futással és biciklizéssel, Terézváros Önkormányzatának intézkedése ellen. Gyula, a szervező. A Tűzraktér civil kezdeményezésként született, és 2005. június 23-án nyitotta meg kapuit Budapesten, a Tűzoltó u. 54-56. szám alatt található volt Laboratóriumi Műszergyár romos, évek óta használaton kívül álló épületében, akkor még Tűzraktár néven. Az épület tulajdonosa az épületet ingyen bocsátotta a fiatal művészek, a Tűzraktár kitalálóinak rendelkezésére. A kulturális központban koncertterem, színháztermek, próbatermek, galériák kaptak helyet 12000 négyzetméteren. A központ része volt egy első évben Tűztér néven üzemelő szórakozóhely is, amely az épület tulajdonosától bérelte a területet. 2006. áprilisától új vendéglátó, és némileg megfogyatkozott szervezőcsapat működtette tovább a helyet immár Tűzraktér néven. 2006. végén a Tűzraktér Kulturális Központ elköltözött a Tűzoltó utcából, székhelyét a Kinizsi utcába tette át. Itt Tűz IX. néven egy időszakos galériát üzemeltetett a Ferencváros Önkormányzata jóvoltából. 2008 májusától a VI. kerület Hegedű utca 3. szám alatt a volt Terézvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium helyén folytatta működését. Az épületeben a Terézváros Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata adott lehetőséget a kulturális központ kialakítására. mohaonline.hu, facebook.com/turakter, Futnak a Tűzraktér megmentéséért hirszerzo.hu 2011 március 11 (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Futnak a Tűzraktér megmentéséért
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Derzsi Elekes Andor: "Fuss a Tűzraktérért"
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4320x3240 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella