D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Furnalul_Govajdia_Apr_2010_13.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Govasdiai nagyolvasztó
B e s o r o l á s i   c í m : Govasdiai nagyolvasztó
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Hanzelik
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : RudolfHanzelik
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Kohászat általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nagyolvasztó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vaskohászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nehézipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Govasdia
G e o N a m e s I d : 676851
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2010
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Govasdiai nagyolvasztó
Govasdia, Hunyad megye, Románia
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A govasdiai nagyolvasztó Vajdahunyadtól 20 kilométerre (10 km-re az Erdélyi bányavasút nyomvonalán), Govasdia falu nyugati végén található. A nagyolvasztó arról híres, hogy öntöttvas alkatrészeket gyártottak a párizsi Eiffel-torony részére, valamint nyersvasat Resica számára, ahol az acélszerkezet elemei készültek. ...
Az 1940-1950-es években lebontották az adagolóhidat, a szénpajtákat, a léghevítőket és a kéményt, a műhely épülete összedőlt, a nagyolvasztó épületének a tetejéről a cserepet leszedték és eladták. Az 1960-as években a két megmaradt épületben nyári tábort rendeztek be iskolások számára. Ugyanabban az időszakban a nagyolvasztó épületét eternitlapokkal fedték be, és kisebb javításokat elvégeztek. Ezt követően legközelebb 1994 nyarán folyt munka a telepen, a nagyolvasztón hajtottak végre kisebb felújítási munkálatokat.
2000 márciusában a nagyolvasztót védett ipari műemléknek nyilvánították. 2007-ben a nagyolvasztó pénzügyi problémák miatt a vajdahunyadi kombinát tulajdonából a Gyalár községhez került, és a telepet megnyitották a látogatók számára. Az épület jelenlegi állapota viszonylag jó, bár a vakolat egyes helyeken levált, a tető pedig több helyen hibás. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Govasdiai nagyolvasztó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Govasdiai nagyolvasztó Cowper féle léghevítővel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hanzelik, Rudolf: A Govasdiai nagyolvasztó belseje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3648x2736 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella