D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Domony_evangelikus.jpg
C Í M 
F ő c í m : Domony, az evangélikus templom
B e s o r o l á s i   c í m : Domony, az evangélikus templom
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-28
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-10-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : evangélikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neoromán
 M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : műemlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Domony
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1777
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1810
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Evangélikus templom
Domony, Fő u. 117.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1777-ben felszentelt templomhoz csak 1810-ben építettek tornyot, majd ezt 1848-ban magasították. Neoromantikus stílusban átalakították 1900-ban. Ekkor készült a szélfogó és valószínűleg a sekrestye belseje is ekkor kapta ma is látható, romantikus díszítését. ...
A szabadon álló, kereszt alaprajzú, egy homlokzati tornyos épület késő barokk stílusú. A főhomlokzat elé épített tornyot kétoldalt tört ívű oromfalak támasztják. A domborműdíszes, csúcsíves vakkeretbe helyezett, díszesen faragott ajtó fölött a falat egyenesen, majd félkörívben záródó, zsalugáteres ablak töri át. Az övpárkányt és a hajó párkányát háromkaréjos, gótizáló ívek díszítik. A torony konzolos főpárkánya alatti tükröt hasonlóan gótizáló, szemöldökgyámos ajtó vállának formáját követő motívumok zárják le. A hajó ablakainak záradéka szegmensíves, a szentély és a sekrestye egyenesen záródik. A karzat alatti tér alacsony, nyomott ívű.(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Evangélikus templom (Domony)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2592x3456 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella