D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_cseresnyes_l.jpg
C Í M 
F ő c í m : Cseresnyés László
B e s o r o l á s i   c í m : Cseresnyés László
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Cseresnyés László (1869-1918)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Veszprém
G e o N a m e s I d : 3042929
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Veszprém, Alsóvárosi temető
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Felső-eőri Cseresnyés László a III. oszt. Vaskorona rend lovagja, a katonai érdemkereszt tulajdonosa. 1888. augusztus 18-án a Ludovika Akadémia elvégzése után felavatták, és a cs. és kir. 32. gyalogezredhez került. 1891-92-ben, 1892-93-ban, majd 1896-97-ben is elvégezte a m. kir. központi honvéd lovasiskola tiszti tanfolyamát. 1889. aug. 18-án hadnagy a 16. honvéd gyalog fél dandárnál, 1892. május 1-jétől főhadnagy a m. kir. budapesti honvéd huszárezred II. osztályánál. 1901. május 1-jétől I. osztályú százados a m. kir. budapesti honvédhuszárezredben. 1905-től a szabadkai 5. század parancsnoka. Az első világháború alatt a szegedi 3. honvédhuszár ezrednél szolgált. Cserépy Árpád ezredparancsnok halála után a 3. honvédhuszár ezred parancsnoka, Bukovina felszabadítóinak egyike. A harctéren tüdőlövést kapott, Budapesten 1918. január 22-én hunyt el.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Beretvás Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn