D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Circaea_lutetiana02.jpg
C Í M 
F ő c í m : Circaea lutetiana 02 [Erdei varázslófű]
B e s o r o l á s i   c í m : Circaea lutetiana 02 [Erdei varázslófű]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pethan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-06-22
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2005-08-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2005-07-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mirtuszvirágú
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az erdei varázslófű (Circaea lutetiana) a kétszikűek (Magnoliopsida) osztályának a mirtuszvirágúak (Myrtales) rendjéhez, ezen belül a ligetszépefélék (Onagraceae) családjához tartozó faj. Az erdei varázslófű csaknem egész Európában megtalálható. Az erdei varázslófű 20-60 centiméter magas, évelő növény. Szára felálló, felül pelyhes szőrű. Tojás alakú vagy széles, lándzsás leveleinek válla kerek vagy kissé szíves, 7-10 centiméter hosszúak, fénytelen zöldek, fogazott szélűek, az ereken szőrösek. Fehér vagy pirosló virágai hosszú fürtben nyílnak. Az erdei varázslófű nyirkos és sziklás erdők, ligetek lakója. Nedves vagy nyirkos, tápanyagban gazdag, humuszos, kötöttebb talajokon él. A virágzási ideje június-július között van. A nemzetségnév feltehetően Circére, a görög mitológia varázslónőjére utal. Valószínűleg azért nevezték el róla a növényt, mivel termései horgas szőreikkel a mellettük elhaladó élőlényekre könnyen rátapadnak. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : PiPi: Cerinthe minor [Szeplőlapu]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1166x1554 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn