D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : temeto_torok_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Török Flóris
B e s o r o l á s i   c í m : Török Flóris
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-04-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kisebb budapesti temetők
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Török Flóris (1825-1878)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pestszenterzsébeti temető: 2-1-1-1/2
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Török A. Flórián Tapolcán született. Apja Török Antal, tanító (ő maga Török János 1848/49-es honvéd őrnagy öccse). 1843-ban közvitéz, a forradalom kitörésekor őrmester a 32. Estei Ferdinánd gyalogezred 3. zászlóaljánál. Alakulatával 1848 nyarán részt vesz a délvidéki harcokban. Szeptember 16-tól hadnagy a pesti önkéntes csatár-, illetve a 14. honvédzászlóaljnál a Jellačiċ elleni seregben. 1849 februárjától főhadnagy és segédtiszt Perczel tábornok mellett. Június 14-én áthelyezik a Tokajban szerveződő 97. zászlóaljhoz Július 6-tól százados a 39. gyalogezred Cegléden alakult 4. zászlóaljánál a tiszai hadseregben. 1867-68ban a fővárosi honvédegylet tagja. A kiegyezés után adóhivatali végrehajtó, majd tizennyolc éven át Pest város rendőralkapitánya. (1870-től szabadságolt állományú honvéd százados, 1872-ben leköszön.) Erzsébetfalva egyik alapítója és első helyettesbírája. A helyi iskolaalapítás kezdeményezője, bár az intézmény avatását már nem élhette meg (Forrás: csili.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Térey Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn