D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1287867455.jpg
C Í M 
F ő c í m : A madarak és a halak etetése tilos! Jó, jó, és velem mi van?
B e s o r o l á s i   c í m : Madarak és a halak etetése tilos! Jó, jó, és velem mi van?
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : fodipali
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-04-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-10-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-10-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hüllő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : teknős
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : park
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Napozó teknős a Városligeti tó partján.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vörösfülű ékszerteknős (Trachemys scripta elegans) a hüllők (Reptilia) osztályába a teknősök (Testudines) rendjébe és a mocsáriteknős-félék (Emydidae) családjába tartozó közönséges ékszerteknős (Trachemys scripta) alfaja. Eredetileg az Amerikai Egyesült Államok délkeleti részén honos, de előfordul Dél-Amerikában is. Elsősorban a nyugodt vizeket kedvelik; patakokban, kisebb folyókban, mocsaras területeken, tavakban él. A legelterjedtebb fogságban tartott faj Magyarországon, és szabadon engedett példányaiból életképes, az őshonos mocsári teknőst apránként kiszorító populáció alakult ki. Természetes élőhelyén viszont fogyatkozik: bár farmokon is tenyésztik, túl sok szabadon élő állatot fognak be. Nevét a feje két oldalán látható vastag vörös sáv miatt kapta. Hátpáncéljuk olajzöld, mely idősebb korban elsötétedik, elbarnul. A haspáncél idősebb és fiatalabb korban egyaránt világossárga több-kevesebb fekete folttal tarkítva. A két nem közötti különbség a méretben, valamint a karmok és a farok hosszában mutatkozik. A lábak, a nyak és a fej szürkészöldek, világos csíkozattal. (A vörös sávok gyakran az idősebb egyedeknél is élénk színűek maradnak, de előfordul, hogy kifakulnak, narancsszínűek lesznek. Egyes példányoknál, a sávok még a hátpáncélon is folytatódnak elmosódva, mely igazán széppé teszi viselőjét.) Egyaránt fogyasztanak növényi és állati eredetű táplálékot is. Minden egyednek megvan a maga ízlése. Adhatunk nekik zöldséget, gyümölcsöt, rovarokat, kisebb halakat, szárított halat, csirkemájat, marhaszív-darabokat és különböző csúszómászókat. Mindezek mellett adhatunk nekik továbbá különböző tápokat, vitaminokat amelyek elősegítik a fejlődésüket. Azonban a teknősök többnyire jobban szeretik a természetes eredetű ételeket. 8-10 éves korukban válnak ivaréretté. (Szaporodás előtt gyakori a hímek közötti rivalizálás.) Párzás előtt a hím és a nőstény "násztáncot" jár. Szemben úsznak egymással. A nőstények évente 5-6 alkalommal rakhatnak tojást. Egy nőstény egyszerre 2-19 tojást tojik. Ha az átlagos hőmérséklet 25 °C, akkor 112 napra van szükség a tojások kikeléséhez, 30 °C-os átlaghőmérsékleten ez az idő 69 napra rövidül. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : napfürdő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x683 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn