D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : obudai_kiss-p.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hegymegi Kiss Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Hegymegi Kiss Pál
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-03-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Óbudai temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hegymegi Kiss Pál (1885-1950)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Óbudai temető: 40/2-I-144
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kiss Pál, Hegymegi Kiss politikus, Kiss Áron tiszántúli református püspök fia. Jogi tanulmányait a debreceni jogakadémián és a kolozsvári egyetemen végezte, majd Hajdú vármegyében lett szolgabíró. 1909-től Udvarhely vármegyei főispáni titkár. 1912-ben a belügyminisztériumba rendelték szolgálattételre; 1918-ban miniszteri tanácsos, utóbb helyettes államtitkár és a menekült közigazgatási tisztviselők kormánybiztosa. 1919-ben a Friedrich-kormány idején minisztériumi osztályfőnökként a belügyminisztérium rendőri ügyeit vezette, állásából azonban hamarosan felmentették. 1921-ben Rassay Károllyal megalapította a Függetlenségi Kisgazda, Földmunkás és Polgári Pártot, majd utóbb ugyancsak Rassay oldalán részt vett az Egységes Balpárt létrehozásában. 1922-től 1935-ig Debrecen nemzetgyűlési, illetve országgyűlési képviselőjeként több alkalommal volt a baloldali ellenzék vezérszónoka. Az 1945-i és az 1947-i választásokon ismét mandátumhoz jutott; kisgazdapárti, majd jobboldali pártok (Sulyok Dezső Magyar Szabadság Pártja, és Pfeiffer Zoltán Magyar Függetlenségi Pártja) képviselőjeként, illetve pártonkívüliként vett részt a politikai életben. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gromon Dezső
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn