D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : obudai_czako-j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Czakó József
B e s o r o l á s i   c í m : Czakó József
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-03-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Óbudai temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Czakó József (1923-1990)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Óbudai temető: 9-II-147/148
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Czakó József mezőgazdász, a mezőgazdasági tudományok doktora (1975), egyetemi tanár. A Debreceni Mezőgazdasági Akadémián, majd az Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát 1944-ben. 1950-ig gyakorlati pályán működött. 1950-től az Állattenyésztési Kutató Intézetben dolgozott. A szarvasmarha-nevelés, a borjak, a tehéntej zsír- és fehérjetartalmát befolyásoló tényezők vizsgálatával foglalkozott. 1954-től jelentek meg önálló kutató munkái. Ezek közül az Állattenyésztéstan négy kiadásban. 1958-ban az Agrártudományi Egyetemen doktorált, 1960-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1967-től a gödöllői Agrártudományi Egyetem tanára volt. Közel száz szakcikke és közleménye jelent meg német és francia szaklapokban is. Szerkesztette Az Európai Állattenyésztők Szövetségének 1970. évi tudományos tanácskozásán elhangzott előadások c. kötetet (Gödöllő, 1970). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Anghi Csaba Geyza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn