D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sz212.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/002300/002327/sz212_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hódmezővásárhely
B e s o r o l á s i   c í m : Hódmezővásárhely
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Látkép az Újtemplom tornyából
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
B e s o r o l á s i   n é v : Nemes
U t ó n é v : Ármin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y e : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2003
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hódmezővásárhely
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ante 1945]
T e c h n i k a : színezett fotó
L e l ő h e l y : Németh László Városi Könyvtár, Tornyai János Múzeum, Kovács Ferenc gyűjteménye
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták : Képes lapok a 19-20. századból
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vendéglő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kálvin tér

Látkép az Újtemplom tornyából a Szarvas vendéglővel és az unitárius templommal. Nemes Ármin készítette.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Unitárius templom

Az unitáriusoknak 1879-ig Hódmezővásárhelyen csak fiók egyháza volt. A 1880-as években történt megerősödésük után 1891-ben elemi iskolát, 1893-ban lelkészi lakást építtettek. Kovács József téglagyáros komoly adományával, Kruzslicz Károly és Libor József terve szerint és kivitelezésében, a város által adományozott 590 négyszögöl telken 1910-ben épült föl templomuk 30 méter magas toronnyal, eklektikus (túlnyomóan gótikus elemeket alkalmazó) stílusban. A templomot 1912. május 5-én szentelték föl. A hívek számával arányos, nem nagy méretű templom északi-déli tájolású és a Völgy utca kettéágazó szakaszában jól érvényesül. A harangot a soproni Saltenhoffer cég, az orgonát pedig Rukovina János, szegedi orgonakészítő szállította. Az újabb nagyobb harangot 1927-ben Kovács József halála után özvegye adományozta az egyháznak.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szarvas vendéglő

Az újratelepülés után a város gyakorolta az italmérés jogát, egészen 1756-ig, amikor gróf Károlyi Ferenc elvette a várostól. Ekkor került az uradalom tulajdonába a Szarvas vendéglő is, amely először földszintes, kétablakos falusi házban, később 44 méter hosszú, ugyancsak földszintes, zsindelytetős épületben működött. A regálé megváltásától, 1873-tól a város tulajdonába került a már eléggé rossz állapotban lévő épület. Új vendéglő építésének gondolata már 1898-ban fölmerült, és 1900-ban pályázatot is hirdettek a megvalósítására. 16 terv érkezett be, melyek közül legkedvezőbbnek László Richárd és Ferencsik Aladár budapesti műépítészek tervét ítélték. Hosszabb ideig vendéglőként használták az épületet, majd a két világháború között zeneiskola, az anya- és csecsemővédő intézet működött benne. Miután a Hódi Pál utcai tűzoltó­szertárat 1939-ben lebontották, a tűzoltóság költözött az épületbe. A leromlott állapotú szertárépületet lebontották és 1992-94 között Novák István tervei alapján az egyemeletes parancsnoki épülethez közvetlenül csatlakozó tetőtér-beépítéses új szertárhelyiséget építettek. Ennek földszintjén garázsokat, tetőterében szolgálati helyiségeket alakítottak ki.

A régi épület homlokzati kiképzése általában egyszerű, kivétel a két bejárat, amely mellett klasszicizáló díszítő elemeket képeztek ki. A bővítés cseréptetős fedéssel és tégla homlokzattal jól illeszkedik a helyi építészeti tradícióhoz.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 809x508 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer