D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hajo-puspokfurdo_1816_70_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : Charte des zum Gros Wardeiner vacant Bisthume gehörigen Hajoer Terrains
B e s o r o l á s i   c í m : Charte des zum Gros Wardeiner vacant Bisthume gehörigen Hajoer Terrains
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hájó erdőtérkép 1816
M i n ő s í t ő : fiktív cím
E g y é b   c í m : Hájó Nro 4
M i n ő s í t ő : részcím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Portörő
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : BmÁLvt. Tv. 966/1
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : [S.l.], 1816.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 98x90 cm
M é r e t a r á n y : Maasstab 1=72o, 1:5184
T e c h n i k a : kézi színezés, papír
L e l ő h e l y : Bihar Megyei Állami Levéltár Tervtára
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : erdészeti térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Portörő István
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hájó
G e o N a m e s I d : 1270522
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1816
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Határai: Grenze v. dem kapitls Dorfe Rontó, Grenze v. dem kapitls Dorfe Nagy Kér, Kapit. Dorf Szent Telek, Grenze v. dem kapitls Dorfe Betfia, Grenze v. dem prae. praedium Vadász, Grenze v. dem bisthum. Dorfe Kardó, Grenze v. dem praemonstrat. Dorfe Szent Márton Táblázat, az ábrázolt terület adataival, illetve szín- és jelmagyarázat: Berechnung ... / Erklärung der Charte ... - Tájolása: ÉÉK-DDNy, iránytű - Vízrajz - Művelési ágak színezéssel és jelekkel, dűlőnevek; Az erdőterület felosztva 11 tagra (adatait ld. a táblázatban) - Hájó vázlatos településszerkezete, utcaháló, templom; Rontó temploma - Püspökfürdő (Bischöfliche Bad) és Félixfürdő (Felix Bad) vázlatos ábrázolása, fürdőépületek, kápolna - Utak nevekkel
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2060x1899 pixel
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer